гаджето ти е педал

или пък не?

остави купчина топли мисли